Badanie dla Roche

Opracowanie materiałów edukacyjnych w związku z realizacją programu badawczego obejmującego pacjentów chorych na cukrzycę; program koordynowany przy współpracy z siłami sprzedaży i aptekami.