Badanie dla NEUCA

Przygotowanie kreacji promującej badanie opinii pracowników Grupy NEUCA oraz utrwalającej nawyk corocznego wypełniania ankiet. Celem było również budowanie zaangażowania i kultury korporacyjnej. Lekki i żartobliwy charakter kampanii prowadzonej offline i online, spowodował 84-procentową frekwencję.