MEDIA dla NEUCA

Przygotowanie „piguły informacyjnej”, czyli strony internetowej dla inwestorów, zawierającej najważniejsze informacje dotyczące spółki.