PHARMAMARKETING dla Insulan

Kompleksowe działania pharmamarketingowe dla marki Insulan: koncepcja i produkcja spotu TV, realizacja kampanii ATL, odświeżenie KV. Kampania na miesiąc przed zakończeniem objęła 78% kobiet z grupy docelowej i przekroczyła planowane GRP. W marcu sprzedaż Insulanu wzrosła o blisko 19%.*

Reklama spełnia wytyczne najnowszego Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety.