MEDIA dla NEUkubator

Przygotowanie strony internetowej dotyczącej wydarzenia oraz pozwalającej na rejestrację uczestników oraz stworzenie kampanii w social media promującej event.