Media dla Czasopisma

Projekty, skład, fotoedycja, redakcja tekstu i produkcja miesięczników o tematyce okołozdrowotnej kierowanych do pacjentów i farmaceutów.