Kampania dla Herbapol Poznań

Multichannelowa kampania docierająca z komunikacją do pacjenta, farmaceuty i sił sprzedaży poprzez komunikację ATL (reklama telewizyjna, Internet), BTL, POSM, w tym 42 dni obecności w mediach, 4,5 tys. emisji reklam telewizyjnych. Kampania poprzedzona badaniami marketingowymi i opracowaniem strategii repozycjonowania produktu i odświeżenia projektu opakowania.